Behandeling

Graag zien we u 2x per jaar voor een periodieke controle. Indien nodig gecombineerd met een bezoek aan de mondhygiëniste.

Tijdens dit bezoek wordt het tandsteen verwijderd en nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook informeert de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • de duur van de behandelingen.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de informatie over mondgezondheidbrochures op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Ik kan u eventueel verwijzen naar mijn collega´s .

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.